Otvírací doba

1.4. do 31.10.
čtvrtek – neděle
13.00 - 17.00 hod.

POHNUTÁ HISTORIE NĚKDEJŠÍHO OBECNÍHO PIVOVARU

O přesném roku vzniku této budovy bohužel nelze v dokumentech nic najít. Podle záznamů Hubmannovy kroniky vznikla tato stavba na kraji centra starého města po ničivém požáru města, po němž v roce 1839 zůstalo mnoho budov v rozvalinách. Namísto starého obecního pivovaru uvnitř městských hradeb „byla na obecním pozemku na horním předměstí vystavěna nová, větší sladovna“.

V roce 1875 došlo k první velké přestavbě této budovy. Při ní byly přistavěny i pěkné klenby v severní části přízemí. Již v roce 1894, jak vyplývá z jednoho soupisu, existovalo přesně 46 osob, z nichž každá vařila 9 až 15 hektolitrů piva.

Tento trend pokračoval i po přelomu století. Zatímco v roce 1910 tu bylo ještě 27 sládků, v roce 1918 už jich bylo jen devět, kteří využívali obecní pivovar, z nichž každý vyráběl ještě jeden až dva hektolitry vlastního vařeného piva.

Ve 30. letech byla do budovy obecního pivovaru umístěna elektrárna. Počátkem roku 1942 do Bärnau přišlo 20 válečných zajatců (Poláci a Ukrajinci), kteří byli ubytováni v tzv. pivovaru. Byli přiděleni do jednotlivých statků jako čeledíni.

V dubnu 1951 se městská rada usnesla na převodu vlastnických práv na obecním pivovaru. Tento krok narazil na prudké protesty ze strany zbývajících osob, vlastnících právo vařit pivo. Po zrušení příslušného místního předpisu z 18. března 1909 si mohlo pár dosud zbylých sládků dávat vařit své pivo v jiných pivovarech.

V roce 1969 zde byly umístěny části firmy „Ostbayerische Jersey GmbH & Co. KG“. Na okrouhlých pletacích strojích se zde vyráběly žerzejové látky.

V 70. a 80. letech v budově sídlil stavební dvůr města Bärnau, který zde skladoval své nářadí a přístroje.

V roce 1976 se městská rada usnesla, že budova bude zbourána. Toto unsesení – díky bohu – nebylo realizováno.
Na základě nařízení Úřadu zemské rady z 15. 05. 1984 se z důvodu nebezpečí zřícení museli vystěhovat poslední nájemníci. Stejného dne nařídil také okresní úřad, že bývalý obecní pivovar musí být do 01. 08. 1985 buď opraven, nebo stržen.

Uplynulo 10 let, během nichž budova vzdorovala větru a dešti, více méně ponechána svému osudu a vydána na pospas rozkladu. Zůstala ale stát a nezřítila se. V té době stále probíhaly emotivní diskuse o tom, co se má s bývalým pivovarem dál stát.

Strhnutí budovy už nebylo možné, protože ji v roce 1989 Bavorský zemský úřad památkové péče zařadil do seznamu architektonických památek, a tak bylo nutno zvážit a naplánovat nejen její sanaci, ale i konkrétní účel využití.

V letech 1990, 1993 a 1995 přjala městská rada rozhodující usnesení o sanaci a účelu využití.

Představy o využití sahaly od uměleckého a kulturního střediska, přes galerii výtvarného umění, stálou výstavní budovu pro výtvarníky až po umístění Německého muzea knoflíků.

Městská rada se rozhodla, že po provedené sanaci s vynaložením nákladů ve výši 2,7 mil. DM zde bude trvale umístěno Německé muzeum knoflíků.

V červenci 1995 bylo konečně možno začít se sanací, která byla dokončena v roce 1998. Velkolepou podporu získalo město Bärnau od Svazu knoflíkářského průmyslu Bärnau e.V., především pro zařízení interiérů.

Od roku 1998 se za starými zdmi bývalého pivovaru nachází nejspíš jediné Německé muzeum knoflíků. Kromě knoflíků z celého světa různých tvarů, barev a materiálů je v něm také umístěna jedinečná výstava s pravými uměleckými skvosty z perleti. Návštěvník se zde seznámí s tím, jak pracná a nákladná byla a je výroba tohoto každodenního a nepostradatelného předmětu (knoflíku a módních doplňků).