Otvírací doba

1.4. do 31.10.
čtvrtek – neděle
13.00 - 17.00 hod.

POHNUTÁ HISTORIE NĚKDEJŠÍHO OBECNÍHO PIVOVARU

V 70. a 80. letech v budově sídlil stavební dvůr města Bärnau, který zde skladoval své nářadí a přístroje.

V roce 1976 se městská rada usnesla, že budova bude zbourána. Toto unsesení – díky bohu – nebylo realizováno.
Na základě nařízení Úřadu zemské rady z 15. 05. 1984 se z důvodu nebezpečí zřícení museli vystěhovat poslední nájemníci. Stejného dne nařídil také okresní úřad, že bývalý obecní pivovar musí být do 01. 08. 1985 buď opraven, nebo stržen.

Uplynulo 10 let, během nichž budova vzdorovala větru a dešti, více méně ponechána svému osudu a vydána na pospas rozkladu. Zůstala ale stát a nezřítila se. V té době stále probíhaly emotivní diskuse o tom, co se má s bývalým pivovarem dál stát.

Strhnutí budovy už nebylo možné, protože ji v roce 1989 Bavorský zemský úřad památkové péče zařadil do seznamu architektonických památek, a tak bylo nutno zvážit a naplánovat nejen její sanaci, ale i konkrétní účel využití.

V letech 1990, 1993 a 1995 přjala městská rada rozhodující usnesení o sanaci a účelu využití.

Představy o využití sahaly od uměleckého a kulturního střediska, přes galerii výtvarného umění, stálou výstavní budovu pro výtvarníky až po umístění Německého muzea knoflíků.

Městská rada se rozhodla, že po provedené sanaci s vynaložením nákladů ve výši 2,7 mil. DM zde bude trvale umístěno Německé muzeum knoflíků.

V červenci 1995 bylo konečně možno začít se sanací, která byla dokončena v roce 1998. Velkolepou podporu získalo město Bärnau od Svazu knoflíkářského průmyslu Bärnau e.V., především pro zařízení interiérů.

Od roku 1998 se za starými zdmi bývalého pivovaru nachází nejspíš jediné Německé muzeum knoflíků. Kromě knoflíků z celého světa různých tvarů, barev a materiálů je v něm také umístěna jedinečná výstava s pravými uměleckými skvosty z perleti. Návštěvník se zde seznámí s tím, jak pracná a nákladná byla a je výroba tohoto každodenního a nepostradatelného předmětu (knoflíku a módních doplňků).