Otvírací doba

1.4. do 31.10.
čtvrtek – neděle
13.00 - 17.00 hod.

STÁLÁ VÝSTAVA V MUZEU KNOFLÍKŮ

V Muzeu knoflíků se hodně dozvíte o knoflíku, o jeho výrobě a používání v průběhu historie. 

V dílně najdete přístroje a stroje, dříve používané na výrobu knoflíků v Bärnau. Rychle si uvědomíte,  že výroba knoflíků přitom byla velice náročnou a drahou záležitostí. V druhé místnosti v přízemí se dozvíte ledacos o různých materiálech na výrobu knoflíku. Ať už se jedná o knoflíky dřevěné nebo ze slonovníku, z jeleního paroží nebo o známé bärnauské perleťové knoflíky. Vystavené nástěnné koberce z knoflíků jsou ukázkou uměleckého využití knoflíků. Na starých dokumentárních filmech je zachycena výroba knoflíků v Bärnau v dřívějších letech. 

V horním patře se nacházejí vitríny s knoflíky všeho druhu a z nejrůznějších materiálů, knoflíky a ukázky módy s výkresy, knoflíky ze čtyř staletí a pestrost materiálů na jejich výrobu. Kromě toho si tam můžete prohlédnout známý knoflíkový pár. V šedé místnosti se pozornost věnuje především cennému materiálu, který se používal na knoflíky: perleti. Tam najdete i největší a nejmenší perleťový knoflík na světě. 

V horním patře se konečně nacházejí pravidelné zvláštní výstavy na téma knoflíku, ale i na další zajímavá kulturní nebo historická témata. Často sem přijíždějí i regionální umělci a prezentují zde své práce. Vstupné na zvláštní výstavu je zahrnuto v ceně vstupného do muzea.