Otvírací doba

1.4. do 31.10.
čtvrtek – neděle
13.00 - 17.00 hod.

OBJEVTE TAKÉ MNOHOTVÁRNOU KRAJINU S MUZEI V ČECHÁCH

Muzeum Českého lesa v Tachově

Muzeum Českého lesa v Tachově sídlí v budově františkánského kláštera, zrušeného v roce 1950.

S výjimkou severní strany kostela, v níž se nachází křížová chodba, tvoří budovu muzea dva trakty s dalším, na východ situovaným křídlem. Má převážně plochou střechu, přízemí a částečně i horní patro čtyřkřídlové budovy konventu mají raně barokní klenby. Nejbohatším vyzdobeným prostorem je refektář v přízemí východního křídla. 

V muzeu je možno dozvědět se mnoho zajímavostí o přírodě a historii severního Českého lesa. Obdivovat lze i působivé exponáty z někdejšího kláštera. Bližší informace a otvírací dobu najdete na http://www.muzeum.tachov.cz

 

Hornické muzeum v Plané

K největšímu rozvoji kraje došlo v 16. století díky dolování stříbrných rud. Štola, ve které se hornické muzeum nachází, byla také vytvořena koncem 16. století a nese jméno významného šlechtice Ondřeje Šlika. Štola Ondřeje Šlika byla ražena ručně. Celková délka důlních prací je 200 metrů a na mnohých místech je dobře patrná ruční ražba tehdejších horníků. Dnes jsou vydolované chodby přístupné veřejnosti a je zde zřízena expozice vývoje rudného hornictví. Exponáty působí v těchto prostorách velice autenticky. V muzeu tedy můžete vidět staré důlní chodby ražené v minulosti ruční technologií. Návštěvníci mohou obdivovat i novější techniku, do které patří různá ruční kladiva,  používaná pro horizontální, vertikální nebo hlubinnou ražbu. Návštěvou Hornického muzea v Plané získají návštěvníci ucelené informace o historii hornictví a o historii samotného města.

Městské muzeum Mariánské Lázně

Muzeum se nachází v nejstarším domě historické části Mariánských Lázní. Pro dům je typické průčelí v empirovém slohu, situované na jižní stranu. Jedná se o významnou architektonickou památku z počátku 19. století, která je posledním příkladem toho, jak město vypadalo v letech svého vzniku. Dům byl postaven v roce 1818 jako penzion pro lázeňské hosty a byl pojmenován „U zlatého hroznu“. V roce 1823 v něm bydlel Johann Wolfgang Goethe, jeho návštěvu nám připomíná pamětní bronzová deska (nad klenutým vchodem) a nově otevřená a doplněná výstava v 1. patře budovy.

Muzeum bylo založeno už v roce 1887, ale v této budově se nachází teprve od roku 1953. Byly zde umístěny regionální sbírky z mariánskolázeňského okolí. V letech 1975–1979 byla provedena generální rekonstrukce budovy a na místě, kde se původně nacházel trakt dvora, bylo postaveno další patro pro muzejní exponáty a promítací a přednáškový sál. Další rekonstrukce historického objektu se uskutečnila v letech 1998–1999.
Muzejní exponáty doplňuje ještě galerie a koncertní sál v bývalém anglikánském kostele, který byl věnován anglickému králi Edwardovi VII. Král Edward VII. v Mariánských Lázních často pobýval jako host. Muzeum také ještě doplňuje „Geologický park “, rozprostírající se na ploše téměř 10 ha, který leží v bezprostřední blízkosti muzea.

Kontakt
Goethovo náměstí 11, 353 01 Mariánské Lázně
tel.: + 420 354 622 740,  tel./fax: + 420 354 621 753
e-mail: muzeum(at)muzeum-ml.cz

Muzeum piva v Chodové Plané

Pivovar v Chodové Plané byl zřízen nad prastarými, v žulových skalách raženými sklepními prostorami. V části unikátního labyrintu 800 let starých pivovarských sklepů se nachází stylová restaurace s místy pro 260 hostů a malé pivovarské muzeum.

Prastaré ležácké sklepy ze 12. století, tesané v žulové skále, pivovar dodnes používá k dokvašení svého piva. Kromě širokého sortimentu jídel české a zahraniční kuchyně tak restaurace nabízí svým návštěvníkům i jedinečnou možnost ochutnat přírodní kvasnicové pivo čepované přímo z ležáckých sudů skalního sklepa. Muzejní expozice se nachází přímo ve vstupním prostoru restaurace „Ve skále“. Vystavené předměty umožní pohled do pivovarského umění, které lze podle tradičních metod sledovat při přípravě sladu, jeho klíčení na sušárně a kvašení v otevřených kádích.

Muzeum Cheb

V bývalém Městském domě, jednom z nejstarších měšťanských domů na chebském náměstí, bylo 15. května 1874 otevřeno Muzeum města Chebu jako jedno z nejstarších regionálních muzeí v Čechách. 
Se svými přibližně 100 000 kusy sbírkových předmětů, bohatými sekundárními dokumentačními fondy k dějinám Chebska a obsáhlou studijní knihovnou dnes patří k nejdůležitějším muzejním zařízením v Karlovarském kraji. Ve známost vešla tato budova také tím, že v ní byl v roce 1634 zavražděn císařský generál Albrecht z Valdštejna. 
Část expozice je proto věnována také této nepředvídatelné osobnosti 17. století. Více informací na www.muzeumcheb.cz.